.OVER ONS

DOELSTELLING

Onze doelstelling is het initiëren, aanjagen en afronden van verandertrajecten binnen organisaties, door het leveren van kennis en ervaring met een enorme dosis energie.

In de afgelopen jaren hebben wij in verschillende rollen, binnen een grote verscheidenheid aan organisaties, te maken gehad met transities naar een meer efficiënte en flexibele werkwijze.

We hebben mogen genieten van de energie die elke vernieuwing met zich mee brengt én we hebben mensen mogen steunen wanneer de veranderingen gepaard gingen met angst voor het onbekende.

“als je de verkeerde kant oploopt, dan werk je aan je conditie”

ERVARING

Geweldige ervaringen in een steeds sneller veranderende wereld.  Als Scrum master en Agile coach hebben we ondersteund bij het optimaliseren van de teams met hun dynamiek en als Teamleider de missie en visie mogen vertalen naar tastbare doelen voor teams en chapters.

We zijn binnen alle lagen evangelisten en sceptici tegen gekomen waarbij we, soms via een omweg, de focus van het debat over het klimgereedschap hebben kunnen weerleggen naar aandacht voor de richting en route. Oog houden voor  het daadwerkelijke doel: het trotseren van de transitie berg.

“als je nadenkt dan ben je te laat”

AANPAK

Een prachtige toekomst is mooi om voor te spiegelen echter, de huidige staat waarin de organisatie zich bevindt is het belangrijkste uitgangspunt. Zonder een helder uitgangspunt is de eerste stap immers niet te bepalen, zonder de eerste stap is er helaas geen reis.

Op de momenten dat de Agile klimtocht een zeer uitdagend stuk bereikt is het fijn om houvast te hebben met een duidelijk koers. Eén basis station tegelijkertijd en als de situatie het vraagt kort afdalen om elders weer de weg naar boven in te slaan. Continue evalueren en nieuwe doelen stellen. Onze  doelgerichte en gedreven aanpak helpt bij de start van uw Agile transitie, het verder te brengen hiervan of het geven van nieuwe impuls te geven.