Meteen naar de inhoud

.AGILE TRANSITIE

Transitie is het realiseren van structurele verandering, als het gevolg van het wijzigen van op elkaar inwerkende en elkaar versterkende structuren en samenwerkingsverbanden. In het kort: Dingen moeten anders.

Insanity Is Doing the Same Thing Over and Over Again and Expecting Different Results

albert einstein

De afgelopen jaren hebben wij ervaring met verandering opgedaan in verschillende rollen, binnen een grote verscheidenheid aan organisaties.

Het primaire doel: Een efficiëntere en flexibelere werkwijze. In deze doelstelling wordt echter de “Wat?” vraag beantwoord.

Onze werkwijze kenmerkt zich door aandacht te hebben voor de “Waarom?”, “Wat?” en “Hoe?” vraag. Hiermee wordt de wolk op de horizon vastgesteld, waarmee de initiële richting helder is.

No Matter How Far a Person Goes, The Horizon Will Keep It’s Distance..

unknown

Beginnen! Niet met het uitwerken van een groots plan, nieuwe functiehuizen, herindeling van afdelingen, etc. We gaan door met wat we altijd deden en gaan stapsgewijs kijken wat we in het nu kunnen veranderen om dichter bij de wolk op de horizon te komen.